در حال حاضر تبلیغی وجود ندارد!

آموزش بافت کشباف مثلثی:

 

%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%81-%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab%db%8c

 

 

 

در این مطلب می خواهیم شما را با نحوه بافت  کشباف مثلثی آشنا کنیم.پس اگر تمایل دارید این نوع بافت را یاد بگیرید با ما همراه شوید.

برای بافتن کشباف مثلثی ابتدا به تعداد مضرب ۱۰دانه سر می گیریم.

رج۱و۳و۵و۱۷و۱۹و۲۱:یکی از رو،۳ تا از زیر ، ۲تا از رو ،۳ تا از زیر)داخل پرانتز را تا انتها تکرار می کنیم.

رج های زوج:دانه ها را همانطور که مشاهده می شوند می بافیم.

رج ۷و ۱۵: (۲ تا از رو ،۲ تا از زیر،۲تا از رو،۳تا از زیر یکی از رو)داخل پرانتزرا تا انتها تکرار می کنیم.

رج ۹(:یکی از رو، یکی از زیر، یکی از رو ،یکی از زیر،۲ تا از رو ،۳ تا از زیر،یکی از رو) داخل پرانتز را تا انتها تکرار می کنیم.

رج۱۱:( ۲تا از رو، یکی از زیر،۳تا از رو ،۳تا از زیر،یکی از رو) داخل پرانتز را تا انتها تکرار می کنیم.

رج ۲۳ و ۳۱:(یکی از رو ،۳ تا از زیر،۳تا از رو ،۲تا از زیر،یکی از رو ) داخل پرانتز را تا انتها تکرار می کنیم.

رج۲۵و ۲۹:(یکی ازرو،۳تا اززیر،۲ تا ازرو،یکی از زیر ،یکی ازرو،یکی از زیر،یکی ازرو)داخل پرانتز را تا انتها تکرار می کنیم.

رج ۲۷:(یکی از رو ،۳تا از زیر،۳ تا از رو ،یکی از زیر،۲ تا از رو ) داخل پرانتز را تا انتها تکرار می کنیم.

در ادامه رج های ۱ تا ۳۲ را تکرار می کنیم.

 

 

گرد آوری و تنظیم: http://rangvarang.com