در حال حاضر تبلیغی وجود ندارد!

شعر کودکانه درباره انار:

شعر بهترین وسیله ی آشنایی کودکان با زیبایی است زیبایی صدا و آهنگ، زیبایی احساس و بیان؛ بنابراین احساس زیبایی شناختی کودکان را گسترش می دهد و در تربیت هنری کودکان خواندن شعر همانقدر مهم است که شنیدن موسیقی یا نقاشی کردن. کودک با از بر کردن و تکرار شعرها به توانایی گوش دادن و مهارت کشف و درک، دست می یابد ،همچنین قدرت تصويرسازي ذهني و قدرت تفكر در كودكان افزايش مي يابد.شعر پیشرفت زبانی کودک را موجب می شود و گنجینه ی واژگانش را وسعت می بخشد .برای موضوعات مختلف و برای آماده کردن کودک جهت پذیرش کارهای خاص می توان شعری برایش یافت یا جور کرد. مثلا شعر هایی برای مسواک زدن یا به رختخواب رفتن ، برای قبل از خواب نیمروزی یا برای قبل از غذا خوردن. تکرار این شعر ها به کودکان اصولی ارائه می دهد که کودک در قالب آن اصول چارچوب خود را مشخص کند و این برای کودک حس اطمینان و امنیت در پی دارد.

حالا با ما بایکی از این شعرهای کودکانه همراه شوید.

 

 

 

 

 

میوه خوشمزه منم

یه تاج دارم روی  سرم،

مثل صدف توی دلم

هزار تا مروارید دارم،

با مزه ای ترش و شیرین،

نمونه هستم رو زمین،

منم میوه سرما ،

قرمز و سرخ و زیبا

 

****

 

کاسه پر از اناره

انار دونه دونه

منتظر بابامم

تا برسه به خونه

وای دهنم آب افتاد

کاش بابا زودتر بیاد

دلم انار و بابا

هر دو رو با هم می خواد

 

****

انار دونه دونه

تو کاسه ی بلوره

کاسه کجاس؟ رو میزه

زیرش یه تکه توره

انار ترش و شیرین

قرمزه و دونه ریزه

هر کی دلش خواست، بیاد

مامان براش بریزه

 

****

 

 

 

 

انار چاق و چله

از روی شاخه افتاد

گربه ای نزدیکش رفت

یواش یواش قلش داد

بازی می کرد و می گفت :

خیلی خوبه حال من

کاری نداشته باشید

به توپ فوتبال من

 

****

 

صد دانه یاقوت

دسته به دسته

در پوششی نرم

یکجا نشسته

هر دانه ای هست

خوش رنگ و رخشان

قلب سفیدی

در سینه آن

یاقوتها را

پیچیده با هم

در پوششی نرم

پروردگارم

هم ترش و شیرین

هم آبدار است

سرخ است و زیبا

نامش انار است

 

 

 

گرد آوری و تنظیم: http://rangvarang.com