مرجع تخصصی آموزش و دانلود
۰۸:۴۲:۴۵ ساعت:     
 یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲  برابر با  Sunday 10 December 2023 میلادی  و   27 جماد أول 1445 قمری
۷۶۵
12 ژانویه 2017

%d8%b9%d9%84%d9%81-%d9%87%d8%b1%d8%b2-%d9%84%d9%88%d8%a6%db%8c

 

 

۴-طبقه بندی علف‌های هرز از نظر استحکام ساقه:

۴-۱از نظر استحکام ساقه علف های هرز به سه گروه تقسیم می شوند:

الف)علفی که دارای ساقه نرم ، ترد و آسیب پذیر هستند

ب) نیمه خشبی

ج) خشبی

اغلب علف های هرز در دو گروه اخیر تیپ رشدی چند ساله ، پابلند ، درختچه ای داشته و ریشه های عمیقی دارند و بافت های چوبی در ساقه آنها زیاد است . به همین دلیل کنترل آنها نسبت به گروه اول مشکل تر است و در روش کنترل شیمیایی بایستی غلظت سم را بیشتر در نظر گرفت .

۴-۲از نظر استحکام ساقه تقسیم بندی دیگری نیز وجود دارد :

الف)علف های هرز مستقیم:در اغلب علف های هرز ساقه پایابی و استحکام کافی داشته و در جهت نور به طور عمودی رشد می کند، مثل سوروف

ب)علف های هرز پیمای:در برخی دیگر ساقه دارای بافت های نگهدارنده و استحکام کمتری است و به صورت بالارونده رشد می کند ،مثل  پیچک

 

۵-طبقه بندی علف‌های هرزاز نظر زیستگاه:

۵-۱.علف‌های هرزاز نظر زیستگاه به ۲ دسته خشکی زی و آبزی تقسیم می شوند.

الف)علف های هرز خشکی زی:در خشکی زندگی می کنند و اکثر گیاهان هرز در این گروه قرار دارند

ب) علف های هرز آبزی:این نوع از علفهای هرز برای زندگی در محیط آبی سازگاری یافته و تمام یا بخشی از زندگی خود را در داخل آب می گذرانند که  اغلب از طریق غیرجنسی تکثیر پیدا کرده و به سه دسته تقسیم می شوند.

 

۱-ب)غوطه ور در آب:تمامی اندام های آنها به طور کامل در داخل آب غوطه ور بوده و فقط اندام های زایشی در سطح آب و یا خارج از آب تشکیل می شوند . ریشه این علف های هرز در ثبات گیاه نقش داشته و جذب مواد نیز توسط ریشه های نابجا و یا شاخ و برگ از محیط آب صورت می گیرد . برگ های این گروه از علف های هرز دارای بریدگی زیاد و بشره نازک است که تبادلات گازی را با محیط آبی به سهولت امکان پذیر می سازند . در جریان فتوسنتز این گیاهان اکسیژن در آب آزاد می شود که در تنفس جانداران آبزی نقش مهمی دارد . تکثیر این علف های هرز اغلب به روش غیرجنسی انجام می گیرد،مثل هیدریلا

 

۲-ب)شناور در آب: ریشه و ریزوم های این علف های هرز در رسوبات بستر قرار گرفته و وظیفه جذب آب و املاح از بستر را به عهده دارند . برگ های نسبتاً بزرگ آنها که معمولاً در سطح فوقانی برگ روزنه دارند ، در سطح آب گسترده می شوند . تبادلات گازی این گروه از علف های هرز در هوا انجام می گیرد ،مثل عدسک آبی

 

۳-ب)در حاشیه آب :که علف های هرزی را شامل می شود که نیاز به خاک های مرطوب داشته و قابلیت جذب آب زیادی دارند . این گیاهان نواری سبز را در اطراف برکه ها به وجود می آورند ، مثل لویی و سازو

 

۴-ب)جلبکها: انواع زیادی از جلبکها در دریاچه ها و آبگیر ها وجود دارند که از مهمترین گیاهان مزاحم در کشتهای آبی و حوضچه های پرورش ماهی محسوب می شوند. جلبکها برخلاف سایر گروه های آبزی ،گل و بذر تولید نمی کنند .شکل و اندازه جلبکها می تواند از انواع تک سلولی و چند سلولی میکروسکوپی تا جلبکهای رشته ای و منشعب که شبیه علف های هرز غوطه ور هستند تغییر کند.

جلبکها  شامل سه گروه جلبکهای پلانکتونی ، جلبکهای رشته ای  یا خزه مانند و جلبکهای ریزویید دار هستند.

 

۵-۲.از نظر زیستگاه تقسیم بندی دیگری وجود دارد که عبارتند از:

علف های هرز اجباری یا خوش نشین، علف های هرز اختیاری یا بی تفاوت، علف های هرز عمومی، علف های هرز معرف ، شاخص یا مظهر، علف های هرز اتفاقی

الف )علف های هرز اجباری یا خوش نشین Obligate weeds :این علف های هرز در اثر توسعه عملیات کشاورزی ظاهر شده و اجباراً در داخل مزارع دیده می شوند مثل  پیچک

 

ب) علف های هرز اختیاری یا بی تفاوت Facultative weeds or apophyte weeds :گیاهانی هستند که به مرور زمان و در مدت طولانی خود را با محیط خاکی که توسط انسان دگرگونی پیدا کرده است ، سازش داده اند . در نتیجه هم به صورت وحشی در اراضی غیر مزروعی و زیستگاه های اولیه خود و هم به صورت علف های هرز در داخل مزارع به چشم می خورند.

 

ج )علف های هرز عمومی Common weeds :این گروه از علف های هرز در مقابل عوامل نامساعد محیطی دامنه تحمل وسیعی داشته و در هر محیطی رویش پیدا می کنند . اغلب علف های هرز در این گروه قرار دارند.

 

د )علف های هرز معرف ، شاخص یا مظهر Indicator weeds :دامنه تحمل محدودی داشته و در مقابل عوامل نامساعد یا تغییرات عوامل محیطی حساس می باشند . این گروه از علف های هرز تحت شرایط اکولوژیک خاص به خوبی رشد می کنند . ارتباط علف های هرز معرف با محیط تا حدی قوی است که در  برخی موارد به کمک آنها می توان به میزان مواد معدنی و وضعیت شیمیایی خاک پی برده و از این طریق گیاه زراعی آن خاک را توصیه نمود . همچنین در بعضی مناطق از این گیاهان برای سنجش میزان کانی های خاک استفاده می کنند.

 

ه ) علف های هرز اتفاقی:هر علف هرز معرف می تواند به صورت موضعی در سایر مکان هایی که برای رشد آن مناسب نمی باشد نیر رشد کند که در این حالت به آن ها اصطلاحاً علف های هرز اتفاقی گفته می شود .

 

 

گرد آوری و تنظیم: https://rangvarang.com

4.5/5 - (4 امتیاز)