مرجع تخصصی آموزش و دانلود
۱۶:۲۹:۳۶ ساعت:     
 پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳  برابر با  Thursday 20 June 2024 میلادی  و   13 ذو الحجة 1445 قمری
2925
6 دسامبر 2016

طبقه-بندی-علف-هرز
۲-طبقه بندی علف‌های هرز از نظر نحوه تکثیر:
الف)تکثیر جنسی Sexual reproduction :
علف های هرز یکساله و دوساله به روش جنسی و از طریق دانه تکثیر پیدا می کنند . لازمه تولیدمثل جنسی تشکیل اندام های زایشی و گرده افشانی است که منجر به تولید دانه می شود . میزان تولید دانه در علف های هرز دوساله بیشتر از یک ساله است .

ب)تکثیر غیرجنسی یا رویشی Asexual reproduction or vegetative reproduction :
در تولید مثل غیرجنسی اندام های رویشی گیاه نقش دارند . اغلب علف های هرز چندساله به روش غیرجنسی و تعداد معدودی از آن ها از طریق دانه تکثیر می شوند .

تکثیر رویشی علف های هرز چندساله به روش های مختلف انجام می گیرد :
۱-ب)تولید پاجوش :علف های هرز با ریشه های قطور و عمودی با تولید پاجوش از ریشه ازدیاد پیدا می کنند . این گروه از علف های هرز بیشتر توسط دانه تولیدمثل می کنند . گل قاصد Taraxacum officinale مثالی  از این علف های هرز است.
۲-ب)ساقه های خزنده :ساقه های خزنده برخی از علف های هرز در محل تماس با زمین و خاک مرطوب ریشه و اندام های هوایی تولید می کنند .توت فرنگی وحشی از طریق استولون ، قیاق ،بید گیاه و گزنه دو پایه از طریق ریزوم ، مرغ از طریق استولون و ریزوم .
۳-ب)ریشه های افقی یا خزنده :برخی علف های هرز نظیر کنگر وحشی و ازمک دارای ریشه های عمیق هستند که گاهی به صورت افقی در خاک گسترش یافته و از جوانه های موجود در روی این ریشه ها پایه های جدید ظاهر می شوند.
۴-ب)پیاز و غده:علف های هرز تیره لاله نظیر پیاز وحشی و سیر وحشی از طریق پیاز تکثیر پیدا می کنند تکثیر علف های هرز اویارسلام، شمعدانی وحشی ،آفتابگردان وحشی بیشتر از طریق غده ، زعفران وحشی و آلاله وحشی از طریق پیاز کاذب انجام می گیرد.

۳-طبقه بندی بر حسب مورفولوژی( شکل ظاهری )علف هرز:
بر این اساس،علف های هرز را به پهن برگها و باریک برگها،یا دو لپه ایها یا تک لپه ایها تقسیم می کنند.
الف) پهن برگها یا دو لپه ایها: جوانه این گونه علفهای هرز،دو لپه یا دو برگ بذری تولید می کند.برگ این گیاهان رگبرگهای منشعب دارد و تعداد اجزای گل در آنها ۵،۴ یا مضربی از آنهاست. علف های هرز پهن برگ دارای برگ های پهن و از زیر رده دولپه ای ها هستند . علف های هرز تک لپه ای که دارای برگ های پهن هستند مثل گیاهان خانواده Alismataceae و یاMonochoria جزء پهن برگ ها هستند.
از نمونه این گونه علف ها می توان اشاره کرد به :
علف های هرز پهن برگ یک ساله پنیرک ، تاجریزی سیاه  و گزنه صغیر ، پهن برگ های دوساله بنگ دانه ، و هویج وحشی و پهن برگ های چند ساله پیچک ، شیرین بیان و تلخ بیان را نام برد.
همچنین خرفه،ترشک،رومکس کریسپوس،تاتوره،تاج خروس،کیسه کشیش یا خورجینک،  آلاله،شلغم وحشی و شقایق از این دسته اند.

ب)باریک برگها یا تک لپه ایها: این گروه همگی برگ های باریک با رگبرگ موازی دارند و هیچ گیاه دو لپه ای در این گروه قرار نمی گیرد این گونه علف های هرز در موقع جوانه زدن یک لپه تولید می کنند و تعداد اجزای گل در آنها سه یا مضربی از سه است.
علف های هرز باریک برگ دم برگ ندارند و به جای آن غلاف ساقه را پوشش داده است . این گیاهان به دو دسته تقسیم می شوند :

۱-ب )گراسها Grasses :که تنها شامل گیاهان تیره غلات Poaceae می شوند . ساقه تو خالی و گره دار با مقطع گرد یا بیضی ، آرایش برگ روی ساقه دو وجهی ، و همچنین برگ دارای پهنک و غلاف سبز در اطراف ساقه است و شروع آن از گره زیرین است از ویژگیهای این نوع گیاهان است

۲-ب ) جگن ها Sedges :که عمدتاً جزء تیره آویارسلام ها می باشند ولی گیاهانی از تیره سازو ، تیره لویی و تیره هزار نی نیز در آنها قرار می گیرند . ساقه توپر ، بدون گره و مقطع آنها سه گوش است آرایش برگ روی ساقه آنها سه وجهی است و برگ ها قاعده ای ، غلاف کوتاه و به رنگ روشن است نمونه هایی دیگر از تک لپه ایها از این قرارند:  یولاف وحشی (وله میر)، قیاق(قمیش)، جوموشک (آق اوت)،چاودار وحشی(چودار)،یولاف وحشی، مرغ،سینودون داکتیلون،اویارسلام سوروف، اکینوکلوآکروس
گالی، و لوئی.

گرد آوری و تنظیم: https://rangvarang.com

4.7/5 - (3 امتیاز)