مرجع تخصصی آموزش و دانلود
۰۲:۵۷:۲۲ ساعت:     
 دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲  برابر با  Monday 4 December 2023 میلادی  و   21 جماد أول 1445 قمری
۱۰۴
3 دسامبر 2016

%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%b2%d8%af%da%af%db%8c

 

نظر به اینکه شروع فصل زمستان یادآور سرما و کاهش دماست و بر اساس آمارهای موجود تنها حدود۱۰درصد از کل زمینهای قابل کشت دنیا ممکن است بدون تنش سرمازدگی باشند.به طوری که خسارت سرمازدگی در امریکا سالانه حدود ۳-۴ درصد و در برخی مناطق نظیر برزیل و نیمکره جنوبی حدود ۵ درصد و در ایران حدود ۵/۲تا ۳درصد گزارش شده است ، و اگرچه بیشتر خسارت سرما در نتیجه سرمای زودرس پاییزه یا دیررس بهاره می باشد.اما مدیریت کشاورزی ما در فصل زمستان تاثیر زیادی بر کاهش این خسارت خواهد داشت.لذا در این مورد به تفضیل بیشتری به صحبت خواهیم پرداخت.

 

دستورالعملهاي اجرايي :که شامل ثبت داده ها و اطلاعات، تصميمگيري به وسيله باغداران به كارگيري روش حفاظتي ( نوع فعال و غير فعال) می باشد که هر کدام شامل مراحلی است در این مطلب به بررسی ثبت داده ها و  اطلاعات می پردازم:

 

۱.ثبت اطلاعات

ثبت داده ها و اطلاعات، زيربناي تمامي تصميم گيري ها و مهم ترين مرحله در تدوين برنامه هاي مديريتي جهت مقابله با سرما و يخبندان است . مسلما” توصيه روش هاي حفاظتي خاص براي يك منطقه و تطبيق برنامه هاي كلي و عمومي به شرايط خاص يك محل، مستلزم آگاهي از اطلاعات اختصاصي ثبت شده در آن منطقه است.

بنابراين بايد اطلاعات مربوط به هر شب را كه طي فصل سرما اتفاق مي افتد ، به دقت ثبت كرد و درصورت استفاده از وسايل حفاظتي آنها را ذكر نمود . مهمترين مواردي كه لازم است تعيين و ثبت شوند عبارتند از:

 

۱-دماي بحراني : دمايي است كه از آن به عنوان معيار مقاومت جوانه استفاده مي كنند. كشاورز يا باغدار بايد از وقوع اين دما، جلوگيري كند، زيرا در اين دما خسارت جوانه ها اتفاق مي افتد.

۲.تنظيمات دستگاه اعلام كننده يخبندان: تنظيمات را روي آژير خطر يخ زدگي ثبت كنيد.

۳.دماي حفاظت : دمايي كه پيش از راه اندازي سيستم گرمايي در باغ حادث مي شود به دماي حفاظت معروف است.

۴.دماي نقطه شبنم : قرائت آخرين دماي نقطه شبنم كه پيش از شروع حفاظت روي مي دهد، بايد حتما ثبت شود.

۵.زمان شروع و ختم حفاظت : تا حد امكان بايد زمان اولين اقدام براي حفاظت و زماني كه كليه عمليات حفاظتي متوقف مي شود را يادداشت نمود.

۶.نوع حفاظت : هر روشي را كه براي حفاظت محصول در شب استفاده مي شود، حتي روشي را كه براي قسمتي از شب استفاده مي شود، بايد از قبل امتحان و چك كرد.

۷.مساحت زمين : كل ميزان سطحي كه در طول شب تحت پوشش روش حفاظتي قرار مي گيرد ، بايد از قبل مشخص باشد.

۸.دماي حداقل : حداقل دماي مشاهده شده در طول شب را بايد يادداشت كرد . اگر يك دماسنج در دسترس باشد حداقل دما را مي توان به دست آورد.

۹.درصد از بين رفتن جوانه ها: بايد برآورد درصد از بين رفتن جوانه طي يك روز را ثبت كرد . در صورت امكان، بايد ميزان از دست رفتن جوانه ها روي درختان ر ا نزديك يك دماسنج دماي حداقل در سايه و نزديك محلي كه پايينترين دما مشاهد مي شود، به كمك چشم برآورد نمود.

 

نکته۱: ملاحظات و مشاهدات فرد طي شب و صبح بعد از يخ بندان بسيار مفيد خواهد بود .

نكته۲: ديگري كه بايد به آن توجه نمود اين است كه هرچه احساس مي شود كه داراي اهميت است ، بايد يادداشت كرد ولي در عمل بايد موارد زير را مورد توجه قرار داد.که بعضی از آنها عبارتند از:

– شرايط آب و هوايي منطقه.

– مشكلاتي كه ممكن است براي دستگاه ها و ماشين ها پيش آيد (مثل بد كار كردن ماشين باد).

–  هر شرايط خاص قابل تصوري كه ممكن است در شب يخ بندان رخ دهد و بر تصميم گيري تأثيرگذارد.

 

 

گرد آوری و تنظیم: https://rangvarang.com

4.7/5 - (3 امتیاز)