مرجع تخصصی آموزش و دانلود
۱۱:۵۷:۳۱ ساعت:     
 دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲  برابر با  Monday 2 October 2023 میلادی  و   17 ربيع أول 1445 قمری
۸۰
3 نوامبر 2016

euphyllura-olivina-casta

 

 

پسیل یا عسلک زیتون Euphyllura Olivina Casta:

اين آفت به نام آفت برفك شناخته مي شود درايران آلودگي شديد آفت در مناطقي از باغات مشاهده مي شود كه با توجه به عدم كنترل مطلوب در زمان فعاليت ، عملكرد درخت تاحدودي كاهش مي يابد. در مناطقي كه آفت پسيل زيتون فعاليت دارد يكي از آفات مهم محسوب مي گردد. اين آفت در برخي نقاط كشور مانند استان گيلان، زنجان، كرمان، فارس و کرمانشاه ،جیرفت و …. مشاهده و گزارش گرديده است.گاهي زير درختان زيتون به واسطه آلودگي شديد كاملا”، سفيد شده و باغداران رغبتي به مبارزه آفت نشان نمي دهند اين آفت با مكيدن شيره گياهي باعث ريزش گل آذين وكاهش قابل توجه جوانه هاي گل وكاهش تلقيح گل مي گردد و نه تنها سبب كاهش تشكيل ميوه مي‌شوند بلكه باعث ريزش ميوه‌هاي جوان نيز مي‌شود. پسيل زيتون در اوايل بهار مصادف با رويش شاخه‌هاي جوان و باز شدن گلهاي زيتون بيشترين خسارت را باعث مي‌شود. در اين زمان حشره با ترشح مواد مومي سفيد رنگ در محل اتصال شاخه‌ها و روي خوشه‌هاي گل، به راحتي شناخته مي‌گردد. عسلك دفع شده توسط اين حشره موجب رشد قارچ مولد داده و تجمع گرد و خاك مي‌گردد. اين تجمع مانع كربن‌گيري و نيز تلقيح گلهاي زيتون مي‌شود به طوري كه گلهاي درختان آلوده به شدت مي‌ريزند و به ندرت ميوه روي آنها تشكيل مي‌گردد.
آفت مزبور در مناطقي مانند طارم استان زنجان يك نسل در سال دارد ولي در نواحي ديگر بيشتر از يك نسل دارد. در جيرفت روي ميزبانهاي وحشی به صورت محدود مشاهده و گزارش گرديده است .در خارج از ايران ۶-۱ نسل در سال براي اين آفت گزارش شده است .

اگرچه پسيل زيتون سال هاست که در استان كرمانشاه مستقر گرديده ولی متأسفانه به علت عدم آشنايي باغداران با روش هاي صحیح كنترل آن، سال به سال بر دامنه گسترش و خسارت آن افزوده شده است. در حال حاضر اين آفت در مناطق گرمسير استان(در حواشي و دامنه هاي ارتفاعات دالاهو) و در مناطق زيتون كاري شهرستانهاي سرپل ذهاب، دالاهو، پاوه و … شيوع دارد. در سال جاری (۱۳۹۲) خسارت آفت در زيتون كاريهاي اين مناطق تشديد شده است لذا اين وضعيت مبارزه فوري با آفت و كنترل آن را ضروري مي نمايد .

 

شكل شناسي پسیل زیتون :

پسیل حشره ريز جثه اي مي باشد كه به رنگ هاي مختلف روشن تا تيره مشاهده مي گردد با توجه به ترشح رشته هاي مومي سفيد رنگ و فعاليت آفت در زير اين ترشحات، رنگ بدن حشره كمتر به چشم مي آيد.طول بدن حشره ۳-۵/۲ ميلي متر و عرض بدن حدود ۲ ميلي متر است. داراي دو جفت بال غشايي و شاخك ۱۰ بندي مي باشد. پوره ها (نوزادان) دارای جثه كوچكتر و معمولاً فاقد بال بوده و يا داراي بالهاي كمتر رشد كرده مي باشد.تخم حشره بسيار كوچك با طول كمتر از ۵/۰ ميليمتر، بيضي شكل و داراي دنباله است كه از محل همين دنباله روي جوانه هاي برگي قرار داده مي شود .

 

زيست شناسي پسیل زیتون:

زمستان گذراني آفت پسیل  به صورت حشره كامل مي باشد كه در پناهگاههاي مختلف روي درختان زيتون اتفاق مي افتد. حشرات كامل زمستانگذران، ماده هاي بارور مي باشند كه در اوايل بهار با افزايش دما شروع به فعاليت و تغذيه از ريشه گياهي مي نمايند. اين آفت مكنده بوده و با تغذيه از شيره گياهي، توليد عسلك مي كند و باعث جذب گرد و خاك و ممانعت از تنفس و فتوسنتز برگ مي شود.پس از تكميل تغذيه، اين حشرات اقدام به تخم ريزي مي نمايند. حشرات نسل جديد از اين تخمها حاصل مي شوند خسارت اصلي در طول فصل زراعي مربوط به اين حشرات و نتايج احتمالي آنهاست كه با تغذيه از شيره گياهي باعث ضعف عمومي، ريزش گل و ميوه و برگ، كمي رشد ميوه ها و كاهش عملكرد  مي گردد. ترشح عسلك و رشته هاي مومي توسط اين آفت از يك طرف به علت جذب گرد و خاك و هم چنين ایجاد شرایط رشد قارچ فوماژين مانع رسيدن نور به برگها مي شود و عمليات فتوسنتز را دچار اختلال مي كند و از طرف ديگر ممكن است باعث جذب بيشتر اشعه خورشيد شده و گياه سوزي را به دنبال  داشته باشد.

 

نحوه کنترل و مبارزه با پسیل زیتون :

۱-اقدامات زراعي شامل هرس بهاره با توجه به اينكه در مواردي هرس پاييزه توصيه مي گردد  اما اين روش فاقد اثر مي باشد، چرا كه در پاييز حشرات كامل آماده  زمستانگذراني در روي درخت پناه گرفته اند و با قطع و هرس شاخه ها، اين حشرات به لحاظ داشتن قدرت پرواز، جابجا مي شوند در حالي كه در هرس بهاره، عمدتاً در مرحله تخم قرار داشته و بخش عمده آفت دچار تلفات مي شوند . آفت نتواند به تعادل طبيعي خود برگردد.

 

۲-حذف پاجوش ها ونرك ها در تابستان وپاييز وزمستان نيز توصيه مي شود

۳- روغن پاشي (روغن هاي امولسيون شونده) در بهمن ماه به نسبت دو درصد و در صورت نياز تداوم آن در اسفند ماه به نسبت يك درصد.

۴-تغذيه گياهي و تقويت درختان چه به صورت مصرف كودها و مواد آلي و چه به صورت كودهاي شيميايي.

۵-آبياري منظم و كافي جهت كمك به دريافت مواد غذايي و جلوگيري از تنش هاي آبي و …

۶- برخي از سموم جهت مبارزه با اين آفت توصيه شده اند مانند اتريمفوس به نسبت ۵/۱ در هزار، مالاتيون ۵/۲-۲ در هزار، ديازينون ۱ در هزار . لازم به ذكر است كه سموم ديگري روي پسيل ها اثر دارند

لازم به توضيح است كه در آزمايشات به عمل آمده سم اكامت (اتريمفوس) به همراه روغن به نسبت يك در صد در بهمن و اسفند بيشترين كار آيي و اثر را روي اين آفت داشته است.

البته باید سمپاشی به اندازه و در زمان مناسب انجام شود سمپاشيهاي بي رويه باعث نابودي دشمنان طبیعی این آفت خواهد شد لذا سمپاشي ها بايستي در اواخر زمستان متمركز شود كه فعاليت اين عوامل مفيد در حداقل ممكن است. همچنين در طول فصل زراعي وجود ترشحات مومي و عسلك مانع رسيدن مقدار كافي سم به هدف مي شود به همين علت از سمپاشي هاي بهاره و تابستانه نتيجه کافی بدست نمي آيد.

۷-مبارزه بیولوژیک با کمک دشمنان طبيعي آفت پسیل زیتون که  در ميان كفشدوزك ها، بالتوريها، مگس هاي سيرفيده و عنكبوت ها دارد.

 

 

 

گرد آوری و تنظیم: https://rangvarang.com

4.7/5 - (8 امتیاز)