مرجع تخصصی آموزش و دانلود
۱۱:۰۱:۰۴ ساعت:     
 شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸  برابر با  Saturday 14 December 2019 میلادی  و   16 ربيع ثاني 1441 قمری
۳۳۸۳
۲۱ دی ۱۳۹۵

 

%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b4%da%a9

 

 

امروز با آموزش بافت مدل اشکی یا قطره ای یا قطره اشک در خدمت شما عزیزان هستیم ، لطفا با ما همراه شوید.

روش بافت مدل اشکی یا قطره ای یا قطره اشک:

مضرب دانه ها برای مدل قطره اشک ۴ به علاوه یک باید باشد.

هر جا در دستور قید شده که  سه تا یکی کنید به این روش این کار را انجام دهید.: دانه اول را به میل راست بگیرید. دو تا دانه دوم را با هم یکی کنید، حال دانه اول را روی دانه دو تا یکی شده بکشید.

رج اول: یک دانه از رو * در دانه بعدی ۵ دانه ببافید، سه تا از رو* توضیح بین دو ستاره تا آخر رج تکرار شود.

رج دوم: سه تا زیر، ۵ تا رو تا آخر رج

رج سوم: یک دانه از رو * ۵ تا زیر، سه تا رو* توضیح بین دو ستاره تا آخر رج تکرار شود.

رج چهارم: سه تا زیر، ۵ تا رو تا آخر

رج پنجم: یکی از رو * دو تا یکی قرینه (SSK) ، یکی از زیر، دو تا یکی از زیر، سه تا از رو * توضیح بین دو ستاره تا آخر رج تکرار شود.

رج ششم: سه تا زیر، سه تا رو، دانه آخر از زیر.

رج هفتم: یک دانه از رو * سه تا یکی، یک دانه از رو، از دانه بعدی ۵ دانه در آورید، یک دانه از رو * توضیح بین دو ستاره تا آخر رج تکرار شود.

رج هشتم: یکی از زیر *۵ تا از رو، سه تا از زیر* توضیح بین دو ستاره تا آخر رج تکرار شود.

رج نهم: سه تا از رو، ۵ تا از زیر

رج دهم: یک دانه از زیر *۵ تا رو ، سه تا از زیر* توضیح بین دو ستاره تا آخر رج تکرار شود.

رج یازدهم: *سه تا از رو، دو تا یکی قرینه (SSK) ، یکی از زیر، دو تا یکی از زیر * توضیح بین دو ستاره تا آخر رج تکرار شود دانه آخر از رو.

رج دوازدهم: یکی از زیر *سه تا از رو، سه تا از زیر* توضیح بین دو ستاره تا آخر رج تکرار شود.

رج سیزدهم: یکی از رو* ۵ تا دانه داخل یک دانه ، یکی از رو ، سه تا یکی، یکی از رو* توضیح بین دو ستاره تا آخر رج تکرار شود.

 

امیدوارم این آموزش هم مورد  استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.

 

 

 

گرد آوری و تنظیم: https://rangvarang.com