مرجع تخصصی آموزش و دانلود
۰۰:۰۵:۴۵ ساعت:     
 سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰  برابر با  Tuesday 22 June 2021 میلادی  و   12 ذو القعدة 1442 قمری
۶۱۲
29 سپتامبر 2016

 

 

%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d9%86%d9%87

 

کنه های گیاهی دسته ای از آفات مهم گیاهان زراعی و درختان را تشکیل می دهند و به خصوص در سال های اخیر در گیاه پزشکی اهمیت پیدا کرده اند.از مشخصات عمده این بند پایان این است که بدن آن ها یک پارچه است و سر ‍‍قفسه ی سینه و شکم از هم جدا و متمایز نیستند.بر خلاف حشرات دارای شاخک نیستند و در آن ها پوره ها و جانوران کامل چهار جفت پا دارند ولی پوره های سن اول سه جفت پا دارند کنه های خانواده eryofidae در همه ی حالات تنها دو جفت پا دارند.
کنه های گیاهی گروهی مجزا از حشره ها بوده و مربوط به زیر گروه  Acari می باشند که در بررسی های انجام یافته طی دهه اخیر ، به عنوان یک عامل خسارت زا و کاهش دهنده  محصول های کشاورزی به شمار می آیند . این کنه ها بیشترین خسارت را برای کشاورزان به بار می آورند ولی این مسئله مهم از نظر بسیاری از آنها قابل رویت نیست .

بررسی کنندگان مسائل کشاورزی ، میزان خسارت ایجاد شده توسط کنه های گیاهی را بر سبزی ها و صیفی ها ، محصول های باغی ، گیاهی زینتی ، حبوبات ، گیاهی لیفی ، غلات و بعضی از محصول های تجاری مشاهده کرده و بر اساس پژوهش های صورت گرفته ، میزان خسارت بر روی شلتوک برنج بین % تا ۲۵ % ؛ نیشکر ۲۰ % تا ۳۰ % ، انواع سبزی ها ۱۰ تا ۱۵ % ؛ چای ۵ % تا ۱۰ % ( در کشور هند )۲۰گزارش شده است . از میزان این خسارت در ایران بر روی محصولات فوق تاکنون ارزیابی دقیقی انجام نگرفته است . ولی تخمین محافظه کارانه می تواند حدود خسارت را بسیار جدی به شمار آورد و به هر حال کنه های خسارت زا در کشاورزی نیز دشمنانی دارند که دوستان انسان به حساب آمده و توسط آنها می توان از افزایش جمعیت و ایجاد خسارت های ناگهانی جلوگیری کرده و تعادل محیط زیست را نیز برقرار ساخت.
درطول چند دهه اخیر صدمات ایجاد شده درگیاهان توسط کنه های تارتن وعکس العمل های ویژه گیاهان مورد توجه ویژه کنه شناس ها و فیزیولوژیست های گیاهی بوده است. تغذیه این کنه ها باعث تغییرات دراندام های منفرد گیاهی، بافت ها، سلول ها و تغییرات درفرآیند های شیمیایی و بیوشیمیایی گیاهان می باشد. عکس العمل های به وجود آمده درگیاه پس از تغذیه کنه نظیر تغییرات در رنگ برگ، کاهش نرخ رشد از علائم خارجی هستند که از صدمات مکانیکی وتغییرات بیوشیمیایی حاصل می شوند.

بیشتر کنه هایی که در کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرند، از خانواده tetranichidae هستند. چون که عده زیادی از آنان در سطح برگ مثل تار عنکبوت تار می تنند و به کنه های تار عنکبوتی معروفند.این خانواده بسیار ریز و با چشم غیر مسلح به سختی دیده می شود. کنه های tetranichidae ازشیره سلولی تغذیه کرده و غذای مورد نیاز خود را از طریق سوراخ کردن سلول های گیاهی توسط استیله ها و مکیدن آنها بدست می آورند. هرکنه درهر دقیقه قادربه سوراخ کردن ۲۰ عدد سلول می باشد. درحین تغذیه ازبرگ مواد بخصوصی ازجمله کلروپلاست ها در روده میانی جمع شده و دو لکه موجود روی بدن کنه دونقطه ای مربوط به این مواد می باشد.اندازه آنها در حدود ۲/۰ ـ ۸/۰میلیمتر است. روی پاها وبدن آن ها مو های حسی و غیر حسی به اشکال مختلف وجود دارد که وسیله ی تشخیص گونه ها است. قطعات دهانی آنها دارای شکل خاصی است و می توان گفت که از نوع برنده و مکنده است. بدین ترتیب که هنگام تغذیه ابتدا نسج گیاه را پاره می کنند و پس از خروج شیره گیاهی آن را می مکند. در اثر پاره شدن نسوج برگ و میوه بخصوص در مناطق خشک علاوه بر از دست دادن شیره گیاهی مقداری از آب نیز تبخیر می شود و به شدت خسارت افزوده می شود و برگ ها و میوه ها به شدت می ریزند.
از نظر دوره زندگی کنه های گیاهی دارای مراحل متمایز تخم،لارو ،استراحت اول ،پوره سن اول ،استراحت دوم . پوره سن دوم . پوره سن سوم . استراحت سوم . و جانور کامل می با شد.بعضی از کنه ها در شرایط آب و هوایی مساعد می توانندهر۷ـ۱۰روز یک نسل ایجاد کنند و هر جانور ماده می تواندـ۱۰۰عدد تخم بگذارد.در این صورت قدرت تکثیر این جانوران نسبتا شدید است و در شرایط مساعد خسارت۵۰فراوانی ایجاد می کند.خسارت کنه هااغلب شامل زرد شدن برگ،زنگ زدگی،جمع شدن برگ و ریزش برگها و میوه ها می باشد.
بعضی از کنه ها روی برگ یا میوه ایحاد بدشکلی یا گال می کنند.بعضی نیز باعث ضخیم شدن برگ و پیچیدگی لبه و زنگ زدگی روی میوه می گردند. از مهمترین گونه ها می توان به کنه تار عنکبوتی(tetranychus) ،کنه قهوه ای پا بلند درختان میوه (bryobia rubiculus) ، کنه گالی گلابی( eryophyes pyri)کنه زنگار گوجه فرنگی(vasates lycopersici)می باشد.
کنه ها دارای سه صفت اختصاصی هستند که آنها را از حشرات متمایز می کند. سر ، سینه و شکم در هم ادغام شده و بدن واحدی را بوجود می آورد. فاقد شاخک اند و در مراحل نمفی و بلوغ دارای چهار جفت پا می باشند.
کنه به دو خانواده تقسیم می شوند: کنه های سخت و کنه های نرم کنه های سخت دارای یک پوشش پشتی سخت که بلافاصله در عقب سرکاذب قرار دارد. این پوشش پشتی در ماده کنه های سخت کوچک و در نر کنه های سخت تمام سطح پشتی را می پوشاند ( کنه های نرم که فاقد این پوشش هستند.)

 

اختلاف کنه ها با حشره ها و عنکبوت ها :

 

کنه ها را به آسانی می توان از حشره و عنکبوت ها به طریق زیر مجزا ساخت .
کنه ها بدون بال بوده دارای آرواره هستند و شاخک در سر دارند . آنها به طور معمول دارای چهار جفت پا در مرحله بلوغ می باشند . در حالی که حشره ها ( بدون بال و بال دار ) دارای سه جفت پا هستند و تفاوت آنها را با عنکبوت ها می توان با بدن دو قسمتی از یکدیگر تفکیک کرد و بدین صورت که عنکبوت ها دارای چهار جفت پا در قسمت جلوی بدن ( Cephalothorax) بوده و قسمت شکمی (Abdomen) آنها توسط یک زائده به همدیگر مرتبط می شوند ، در صورتی که بدن کنه ها یکپارچه بوده و بند بند نمی باشد.

 

گرد آوری و تنظیم: https://rangvarang.com