در حال حاضر تبلیغی وجود ندارد!

          شتر (Camel) و دانستنی های آن؛ سایت رنگ وارنگ در جهت بالا بردن اطلاعات عمومی شما عزیران مطالبی را تحت عنوان اطلاعات عمومی و آیا می دانید که ارائه می دهد. از آنجایی که دانستن و افزایش سطح علم ، و آگاهی نسبت به محیط  اطراف این روزها بیش از […]

اطلاعات عمومی و آیا می دانید که (٣) درباره شتر:

      با سری دوم از جملات زیبا و پند آموز  از سایت رنگ وارنگ در خدمت شما عزیزان هستیم.در صورت تمایل با ما همراه شوید.   سقراط : نزدیک ترین چیزها مرگ و دورترین چیزها آرزوست. ***************** توماس مارلو : پدرم گفت : مردم ۲ نوع هستند بخشنده و گیرنده . گیرنده ها […]

جملات زیبا سری دوم:

          فیل (Elephant) و دانستنی های آن؛ سایت رنگ وارنگ در جهت بالا بردن اطلاعات عمومی شما عزیران مطالبی را تحت عنوان اطلاعات عمومی و آیا می دانید که ارائه می دهد. از آنجایی که دانستن و افزایش سطح علم ، و آگاهی نسبت به محیط  اطراف این روزها بیش از […]

اطلاعات عمومی و آیا می دانید که (۲) درباره فیل :

    با سری اول  از جملات زیبا و پند آموز  از سایت رنگ وارنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. در صورت تمایل با ما همراه شوید.     حکیم ارد بزرگ : جایی که شمشیر است آرامش نیست ***************** دکتر علی شریعتی : سخت است حرفت را نفهمند ، سخت تر اینست که حرفت […]

جملات زیبا سری اول:

        عنکبوت (Spider) و دانستنی های آن؛ سایت رنگ وارنگ در جهت بالا بردن اطلاعات عمومی شما عزیزان مطالبی را تحت عنوان اطلاعات عمومی و آیا می دانید که ارائه می دهد. از آنجایی که دانستن و افزایش سطح علم ، و آگاهی نسبت به محیط  اطراف این روزها بیش از پیش […]

اطلاعات عمومی و آیا می دانید که (۱) درباره عنکبوت  :