در حال حاضر تبلیغی وجود ندارد!

یکی از دغدغه های والدین کودکان کم اشتها و بد غذا، تامین نیازهای غذایی بدن کودک است،چون کودکان کم اشتها و بد غذا همیشه از خوردن مواد غذایی مورد نیازشان سر بازمی زنند و غذا خوردن را به سخت ترین کار دنیا تبدیل کرده اند . والدین باید هنگام غذادادن به این کودکان صبر و […]

تزئین غذای کودک سری٣:

غذا دادن به کودکان کم اشتها و بد غذا نیازمند صبر و حوصله زیادی است اما این که کودکان میلی به خوردن غذا ندارند و همیشه از خوردن مواد غذایی مورد نیازشان سر بازمی زنند و غذا خوردن را به سخت ترین کار دنیا تبدیل کرده اند ، دلایل متعددی دارد که با شناخت درست […]

تزئین غذای کودک سری ۲:

کم اشتهایی و  بد غذایی کودکان و امتناع از خوردن غذا یکی از دغدغه های والدین است و غذا دادن به این دسته از کودکان نیازمند صبر و حوصله زیادی است اما این که کودکان میلی به خوردن غذا ندارند و همیشه از خوردن مواد غذایی مورد نیازشان سر بازمی زنند و غذا خوردن را […]

تزئین غذای کودک سری ١: