محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما !
محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما !

    در چند مبحث  گذشته درباره طبقه بندی  علف هرز آبزی مطالبی بیان شد. برای دسترسی  به این مطلب می توانید بر روی  اینجا کلیک کنید. در این مطلب می خواهیم به بررسی محیط و شرایط رشد علف هرز آبزی ، فواید و خسارتها و راه های کنترل و مبارزه با آن بپردازیم. علف […]

علف هرز آبزی،فواید ،خسارتها و کنترل آن:

      نام علمی علف هرز بند واش (paspalum  distichum ) : علف هرز بند واش(سگ واش ) ، علف هرزیست از خانواده poaceae  دایمی و گسترده روی زمین ،ساقه ها گرد خزنده و دنباله دار که اغلب دارای انشعاب در سطح خاک (استولون ) و یا داخل خاک (ریزوم )  و لذا قادر […]

آشنایی با علف هرز بند واش(سگ واش ):

  ۶- طبقه بندی علف‌های هرز از نظر نیاز به نور: ۱-۶-علف های هرز زیرین، سایه دوست یا نورگریز: تعدادی از علف های هرز در شدت نور کم و سایه سایر گیاهان ، کنار دیوارها و یا پناهگاه های دیگر رشد کرده و شرایط سایه را به خوبی تحمل می کنند ، که به آنها […]

طبقه بندی علف‌های هرز سری چهارم:

    ۴-طبقه بندی علف‌های هرز از نظر استحکام ساقه: ۴-۱از نظر استحکام ساقه علف های هرز به سه گروه تقسیم می شوند: الف)علفی که دارای ساقه نرم ، ترد و آسیب پذیر هستند ب) نیمه خشبی ج) خشبی اغلب علف های هرز در دو گروه اخیر تیپ رشدی چند ساله ، پابلند ، درختچه […]

طبقه بندی علف‌های هرز سری سوم:

  ۲-طبقه بندی علف‌های هرز از نظر نحوه تکثیر: الف)تکثیر جنسی Sexual reproduction : علف های هرز یکساله و دوساله به روش جنسی و از طریق دانه تکثیر پیدا می کنند . لازمه تولیدمثل جنسی تشکیل اندام های زایشی و گرده افشانی است که منجر به تولید دانه می شود . میزان تولید دانه در […]

طبقه بندی علف‌های هرزسری دوم:

شناسایی کامل علف های هرز اولین گام در اجرای یک برنامه دقیق کنترل گیاهان هرز است و به منظور شناسایی و انتخاب بهترین و موثر ترین روش کنترل ، طبقه بندی علف های هرز ضروری است . علف های هرز  از نظر گیاه شناسی دارای خانواده های متعدد و دارای جنس ها و گونه های […]

طبقه بندی علف های هرز  سری اول:

      یکی از اصول بسیار مهم کشاورزی که تاثیر قابل توجهی در افزاش تولید در واحد سطح دارد آن است که محصول را در مراحل مختلف تولید از گزند عوامل زیان آور حفظ کنند.همواره بخشی از تولیدات کشاورزی بر اثر حمله ی این نوع عوامل از لحاظ کمّی‌ و کیفی آسیب می بینند […]

آشنایی با مضرات علفهای هرز:

      نام علف هرز گمراه کننده است و در نظر هر بیننده و شنونده ، گیاهی بی فایده تلقی می شود و بایستی حتما کنترل گردند.روی این اصل ،دیدگاه زارع در اکثر مواقع نسبت به اهمیت علف های هرز تقربیا بی تفاوت بوده است . ولی چه بسا کاربردهای متعددی داشته و از […]

آشنایی با فواید علف های هرز:

  بشر از زمان قدیم به کشاورزی توجه داشته است و همیشه در جهت بهبود و توسعه آن کوشیده و برای افزایش تولیدات و رونق کشاورزی از تمام عوامل و امکانات موجود در هر دوره بهره گرفته است.روند افزایش جمعیت جهان از یک سو  و تولیدات کشاورزی و نحوه توزیع آنها از سوی دیگر نشان […]

آشنایی با علف هرز و ویژگی آن: