محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما !
محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما !

شعر کودکانه درباره بهار سری٣:

شعر پیشرفت زبانی کودک را موجب می شود و گنجینه ی واژگانش را وسعت می بخشد . برای موضوعات مختلف و برای آماده کردن کودک جهت پذیرش کارهای خاص می توان شعری برایش یافت یا جور کرد. مثلا شعر هایی برای مسواک زدن یا به رختخواب رفتن ، برای قبل از خواب نیمروزی یا برای قبل از غذا خوردن،آموزش فصل ها و ….. تکرار این شعر ها به کودکان اصولی ارائه می دهد که کودک در قالب آن اصول چارچوب خود را مشخص کند و این برای کودک حس اطمینان و امنیت در پی دارد.شعر دریافت های تازه ای به کودکان از جهان پیرامون شان می دهد و به آن ها کمک می کند تا از زاویه ای نو و با احساسات عالی به جهان بنگرند. در واقع شعر ارتباط کودکان را با جهان عمیق تر، عاطفی تر و دلچسب تر می کند. در نتیجه ی آشنایی با شعر، کودکان به درکی از ظرافت های جهان می رسند. پرواز شاپرک ها، شکفتن گل، طلوع آفتاب، صدای حرکت برگ ها با باد و…برای آن ها لذت و مفهومی خاص پیدا می کند.

در ادامه با دو شعر کودکانه دیگر  از سایت رنگ وارنگ درباره فصل بهار  همراه شوید.

 

 

شعر کودکانه درباره بهار

 

 

شعر درباره بهار ۱:

 

خبر خبر خبردار

 

گل آمده به بازار

 

يكي، دو تا، نَه، ده تا

 

نَه ده، نَه صد، چه بسيار

 

به برف و سرما گفته

 

برو خدانگهدار

 

خبر خبر شبانه

 

درخت زده جوانه

 

دوباره بر سرش بست

 

شكوفه دانه دانه

 

به روي شاخه اي ساخت

 

پرستو آشيانه

 

خبر خبر خبرهاست

 

ميان باغ غوغاست

 

كدام را بگويم

 

كه هر چه هست، زيباست

 

خلاصه خبرها

 

بهار خوب و زيباست

 

 

شعر درباره بهار ۲:

 

بهار یواش یواش میاد

 

صدای کفش پاش میاد

 

سرما دیگه بار سفر را بسته

 

منتظر فصل بهار نشسته

 

بهار میاد رو شاخه ها

 

برگ و شکوفه می ذاره

 

میون دشت، تو باغچه ها

 

گلهای خوشبو می کاره

 

ابرا میان به آسمون

 

نم نم بارون می باره

 

ما هم باید پنجره را واکنیم

 

بهار زیبا را تماشا کنیم

 

تو دلهامون بذر امید بکاریم

 

بگردیم و شادی را پیدا کنیم

 

 

گرد آوری و تنظیم: http://rangvarang.com