محل تبلیغ شما !
محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما !
محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما!

جملات زیبا سری هفدهم:

پند بزرگان

 

 

 

با سری هفدهم از جملات زیبا و پند آموز  از سایت رنگ وارنگ در خدمت شما عزیزان هستیم.در صورت تمایل با ما همراه شوید.

 

اندوخته ای با ارزش تر از تندرستی ، نمی شناسم . (ارد بزرگ)

 

*****************

وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به شما نشان می دهد ،شما هزار دلیل برای خندیدن به آن نشان دهید. (چارلی چاپلین)

 

*****************

زندگی روزانه شما پرستشگاه شما و دین شماست .آنگاه که به درون آن پای می نهید، همه هستی خویش را همراه داشته باشید .  (جبران خلیل جبران)

 

*****************

کسی که حرف می زند می کارد و آنکه گوش می دهد درو می کند.( مثل آرژانتینی)

*****************

وجود موانع ، تنهابه این معنی است که باید عزم خود را برای رسیدن به هدفهای ارزشمند، جزمتر کنید . (آنتونی رابینز)

 

*****************

دوست بدارید کسانی را که به شما پند می دهند نه مردمی که شما را ستایش می کنند. (دور وبل)

 

*****************

هر جدایی یک نوع مرگ است و هر ملاقات یک نوع رستاخیز . (شوپنهاور)

 

*****************

اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد . (مارو اکلینز)

 

*****************

یك روز زندگی با روشن بینی، بهتر از صد سال عمر در تاریكی است.(بودا)

 

*****************

با حكیم ستیزگی مكن، با لجوج مباحثه منمای و با اهل تهمت مصاحبه مجوی. (خواجه نصیرالدین طوسی)

 

*****************

از گناه تنفر داشته باش نه از گناهكار. (گاندی)

 

*****************

خداوند از ما نمی خواهد کارهای بزرگ را به ثمر برسانیم .او فقط از ما می خواهد کارهای کوچک را با عشقی شگرف انجام دهیم.(مادر ترزا)

 

*****************

آدمیت روح خداوند است در زمین.در اعماق روح، شوقی است که آدم را از دیده به نادیده ، و به سوی فلسفه و آسمانها سوق می دهد. (جبران خلیل جبران)

 

*****************

همیشه با هم یکدل و صمیمی بمانید تا اتحادتان موید و پایدار بماند .(کوروش کبیر)

 

*****************

روشندل  و نکته دان کسی است که سخنان کوتاه و پر معنی بگوید . (بزرگمهر بختگان)

 

*****************

حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است . (چارلی چاپلین)

*****************

خود را براي پيشرفت مردم ارزاني دار تا مردم پشتيبان تو باشند . (حکيم ارد بزرگ)

*****************

اگر امیدواری که رنجت بار نیکو دهد هرگز گفتار آموزگاران را خوار مدار و از فرمانشان سر مپیچ . (بزرگمهر بختگان)

*****************

از یک خود کامه، یک بدکار، یک گستاخ، یا کسی که سرفرازی درونی اش را رها کرده، چشم نیک رای نداشته باش . (جبران خلیل جبران)

 

 

 

 

گرد آوری و تنظیم: http://rangvarang.com