در حال حاضر تبلیغی وجود ندارد!

جملات زیبا سری شانزدهم:

طبیعت پاییزی 

با سری شانزدهم از جملات زیبا و پند آموز  از سایت رنگ وارنگ در خدمت شما عزیزان هستیم.در صورت تمایل با ما همراه شوید.

 

 

جبران خلیل جبران : آدمیت روح خداوند است در زمین.در اعماق روح، شوقی است که آدم را از دیده به نادیده ، و به سوی فلسفه و آسمانها سوق می دهد.

*****************

دکتر علی شریعتی  : گر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه‌ای را بالا ببری.

*****************

حکيم ارد بزرگ : خبرچينان و بدگويان بزرگترين آفت هاي ماندگاري هر گروهي هستند .

*****************

جبران خلیل جبران : اگر گام در معبدی نهادی تا اوج فروتنی و هراس خود را اظهار کنی ، برای همیشه برتری کسی نسبت بهکس دیگر نخواهی یافت . برای تو کافی است که گام در معبدی نهی ، بی آنکه کسی تو را ببیند .

*****************

بزرگمهر بختگان :آنکه در آموختن جهد نمی کند هرگز نباید در انجمن دانایان لب به گفتار بگشاید .

*****************

جبران خلیل جبران : اگر بکوشی و در پی نصیبی حتی برای خود باشی بدان که صالحی .

*****************

دموستن :آنکه تخم بدي را مي فشاند ، بدون شک همه محصول آن را درو مي کند.

*****************

بزرگمهر بختگان : از دانش آموختن هیچ زمان ناآگاه ممان ، گرچه در این راه رنجها کشی ، مبادا که دلت از آموختن ناتوان و آشفته گردد .

*****************

نيچه : بشر در اين دنيا بيشتر از همه موجودات مصيبت و عذاب کشيده ، بهترين دليلش هم اين است که در بين

تمام آنها فقط او مي تواند بخندد.

*****************

دالايي لاما : اگر کسي يکبار به تو خيانت کرد ، اين اشتباه اوست . اگر کسي دوبار به تو خيانت کرد ، اين اشتباه توست.

*****************

حکيم ارد بزرگ : جايي که شمشير است آرامش نيست .

*****************

دکتر علی شریعتی : به من بگو نگو ، نمیگویم ، اما نگو نفهم ، که من نمی توانم نفهمم ، من می فهمم .

*****************

داويد هيوم :خوشبختي مانند پروانه اي است ، اگر او را دنبال کنيد از شما فرار مي کند ولي اگر آرام بنشينيد روي سر شما خواهد نشست .

*****************

مونتسکيو: آدمي اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودي موفق مي گردد ولي او مي خواهد خوشبخت تر از ديگران باشد و اين مشگل است زيرا او ديگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور مي کند.

*****************

سروانتس :بهترين سياست صداقت است.

*****************

اسمايلز : اشتغال به هر کاري بهتر از تنبلي و بيکاري است .

*****************

ديوژن : دو گوش داريم و فقط يک زبان، براي اينکه بيشتر بشنويم و کمتر بگوييم.

*****************

ژوبرت :براي ياد گرفتن آنچه مي خواستم بدانم احتياج به پيري داشتم ، اکنون براي خوب به پا کردن آنچه که مي دانم ، احتياج به جواني دارم .

*****************

حکيم ارد بزرگ : اميد در درون کسي که هنوز راهي را براي خويش برنگزيده جاي نمي گيرد .

 

 

 

 

گرد آوری و تنظیم: http://rangvarang.com