محل تبلیغ شما !
محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما !
محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما!

جملات زیبا سری شانزدهم:

 

 

 

گر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه‌ای را بالا ببری.( دکتر علی

شریعتی)

*****************

خبرچينان و بدگويان بزرگترين آفت هاي ماندگاري هر گروهي هستند . حکيم ارد بزرگ

*****************

اگر گام در معبدی نهادی تا اوج فروتنی و هراس خود را اظهار کنی ، برای همیشه برتری کسی نسبت به

کس دیگر نخواهی یافت . برای تو کافی است که گام در معبدی نهی ، بی آنکه کسی تو را ببیند .

(جبران خلیل جبران)

*****************

آنکه در آموختن جهد نمی کند هرگز نباید در انجمن دانایان لب به گفتار بگشاید . (بزرگمهر بختگان)

*****************

اگر بکوشی و در پی نصیبی حتی برای خود باشی بدان که صالحی . (جبران خلیل جبران)

*****************

آنکه تخم بدي را مي فشاند ، بدون شک همه محصول آن را درو مي کند . (دموستن)

*****************

از دانش آموختن هیچ زمان ناآگاه ممان ، گرچه در این راه رنجها کشی ، مبادا که دلت از آموختن ناتوان و

آشفته گردد . (بزرگمهر بختگان)

*****************

بشر در اين دنيا بيشتر از همه موجودات مصيبت و عذاب کشيده ، بهترين دليلش هم اين است که در بين

تمام آنها فقط او مي تواند بخندد . (نيچه)

*****************

اگر کسي يکبار به تو خيانت کرد ، اين اشتباه اوست . اگر کسي دوبار به تو خيانت کرد ، اين اشتباه

توست . (دالايي لاما)

*****************

جايي که شمشير است آرامش نيست . (حکيم ارد بزرگ)

*****************

به من بگو نگو ، نمیگویم ، اما نگو نفهم ، که من نمی توانم نفهمم ، من می فهمم .(دکتر علی شریعتی)

*****************

خوشبختي مانند پروانه اي است ، اگر او را دنبال کنيد از شما فرار مي کند ولي اگر آرام بنشينيد روي سر

شما خواهد نشست . (داويد هيوم)

*****************

ادمي اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودي موفق مي گردد ولي او مي خواهد خوشبخت تر از

ديگران باشد و اين مشگل است زيرا او ديگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور مي کند .( مونتسکيو)

*****************

بهترين سياست صداقت است. (سروانتس)

*****************

اشتغال به هر کاري بهتر از تنبلي و بيکاري است . (اسمايلز)

 

 

 

گرد آوری و تنظیم: http://rangvarang.com