محل تبلیغ شما !
محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما !
محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما!

جملات زیبا سری شانزدهم:

طبیعت پاییزی 

 

 

 

با سری شانزدهم از جملات زیبا و پند آموز  از سایت رنگ وارنگ در خدمت شما عزیزان هستیم.در صورت تمایل با ما همراه شوید.

 

 

گر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه‌ای را بالا ببری.( دکتر علی شریعتی)

 

*****************

خبرچينان و بدگويان بزرگترين آفت هاي ماندگاري هر گروهي هستند . (حکيم ارد بزرگ)

*****************

اگر گام در معبدی نهادی تا اوج فروتنی و هراس خود را اظهار کنی ، برای همیشه برتری کسی نسبت به

کس دیگر نخواهی یافت . برای تو کافی است که گام در معبدی نهی ، بی آنکه کسی تو را ببیند .

(جبران خلیل جبران)

*****************

آنکه در آموختن جهد نمی کند هرگز نباید در انجمن دانایان لب به گفتار بگشاید . (بزرگمهر بختگان)

*****************

اگر بکوشی و در پی نصیبی حتی برای خود باشی بدان که صالحی . (جبران خلیل جبران)

*****************

آنکه تخم بدي را مي فشاند ، بدون شک همه محصول آن را درو مي کند . (دموستن)

*****************

از دانش آموختن هیچ زمان ناآگاه ممان ، گرچه در این راه رنجها کشی ، مبادا که دلت از آموختن ناتوان و

آشفته گردد . (بزرگمهر بختگان)

*****************

بشر در اين دنيا بيشتر از همه موجودات مصيبت و عذاب کشيده ، بهترين دليلش هم اين است که در بين

تمام آنها فقط او مي تواند بخندد . (نيچه)

*****************

اگر کسي يکبار به تو خيانت کرد ، اين اشتباه اوست . اگر کسي دوبار به تو خيانت کرد ، اين اشتباه

توست . (دالايي لاما)

*****************

جايي که شمشير است آرامش نيست . حکيم ارد بزرگ

*****************

به من بگو نگو ، نمیگویم ، اما نگو نفهم ، که من نمی توانم نفهمم ، من می فهمم .(دکتر علی شریعتی)

*****************

خوشبختي مانند پروانه اي است ، اگر او را دنبال کنيد از شما فرار مي کند ولي اگر آرام بنشينيد روي سر

شما خواهد نشست . (داويد هيوم)

*****************

ادمي اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودي موفق مي گردد ولي او مي خواهد خوشبخت تر از

ديگران باشد و اين مشگل است زيرا او ديگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور مي کند .( مونتسکيو)

*****************

بهترين سياست صداقت است. (سروانتس)

*****************

اشتغال به هر کاري بهتر از تنبلي و بيکاري است . (اسمايلز)

*****************

دو گوش داريم و فقط يک زبان، براي اينکه بيشتر بشنويم و کمتر بگوييم . ديوژن

*****************

براي ياد گرفتن آنچه مي خواستم بدانم احتياج به پيري داشتم ، اکنون براي خوب به پا کردن آنچه که مي دانم ، احتياج به جواني دارم . ژوبرت

*****************

اميد در درون کسي که هنوز راهي را براي خويش برنگزيده جاي نمي گيرد . حکيم ارد بزرگ

 

 

 

 

گرد آوری و تنظیم: http://rangvarang.com