محل تبلیغ شما !
محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما !
محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما!

آیا می دانید که،سری چهاردهم:

دلفین

 

 

 

 • آیا می دانید که، دلفین ها و فیل ها فقط ۲ ساعت در شبانه روز می خوابند.

 

 • آیا می دانید که،مقاومت موش صحرایی در برابر بی آبی بیشتر از شتر است.

 

 • آیا می دانید که،صدای نهنگ آبی بلندترین صدایی است که یک موجود زنده می تواند تولید کند.

 

 • آیا می دانید که،گوش هر فیل، یک اندام منحصـــر به همان حیوان است و به عنوان نوعی اثر انگشت برای شناسایی به کار می‌رود. گوشها، وظایف مهم متنوعی را در فیل ایفا می‌کنند.

 

 • آیا می دانید که،موریانه‌ها قادرند تا ۲ روز زیر آب زنده بمانند .

 

 • آیا می دانید که،که زرافه می تواند با زبانش گوش هایش را تمیز کند.

 

 • آیا می دانید که، بزرگترین حیوان دنیا « وال آبفام » است که قلبی به اندازه ی یک اتومبیل و زبانی به درازای یک فیل دارد.

 

 • آیا می دانید که، نهنگ ها در موقعی که به خشکی می آیند باید سطح چشمشان مرطوب باشد پس غدد اشکی فعال می شود تا چشم را مرطوب نگه دارد و به نظر می رسد که گریه می کند.

 

 • آیا می دانید که ،کوسه ها در برابر همه بیماری هایی که تا به حال شناخته شده،مصون و ایمن هستند.

 

 • آیا می دانید که، یک سوسک حمام می تواند ۹ روز بدون سر زندگی کند تا اینکه از گرسنگی بمیرد.

 

 • آیا می دانید که، رنگ سفید برای زنبور عسل آرامش دهنده و رنگ قهوه ای ناراحت کننده است.

 

 • آیا می دانید که ،اگر یک اسب ماده با یک خر نر جفت گیر کند حیوانی که به دنیا می آید قاطر نامیده می شود.

 

 • آیا می دانید که ،گرگ ها قادرند به کمک حس بویایی خود گوزنی را در فاصله ۱۶۰۰ متری تشخیص دهند.

 

 • آیا می دانید که ،صدای غرش شیر از فاصله ی ۹ کیلومتری قابل شنیدن است.

 

 • آیا می دانید که ،قد بچه کانگورو تازه متولد شده از ۵/۲ سانتی متر تجاوز نمی کند.

 

 

گرد آوری و تنظیم: http://rangvarang.com