محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما !
محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما !

آموزش زنجیره مخفی :

 

 

آموزش امروز ما اختصاص دارد به نحوه ی بافت زنجیره مخفی که با اسامی دیگری همچون کوک شل و بافت نامرئی هم شناخته می شود و با علامت اختصاری sl st  نشان داده می شود . زنجیره مخفی کوتاه ترین دانه زنجیر در قلاب بافی است و طبعا در جایی استفاه می شود که به دانه زنجیری  نیاز داریم که هیچ ارتفاعی را به کار اضافه نمی کند.

از زنجیره مخفی می توانیم برای متصل نمودن آخرین دانه زنجیر به بخش دیگری از رج یا حلقه کردن زنجیرها استفاده کنیم.

برای این کار میل قلاب بافی را داخل اولین دانه زنجیری که ایجاد کرده اید،نمایید. اولین دانه زنجیر، دورترین آنها به میل قلاب بافی است.(برای زدن زنجیره مخفی ،لازم نیست در ابتدای رج،هیچ زنجیره ای بزنید.)

سپس نخ را از عقب به جلو روی میل قلاب بافی انداخته و قلاب را به همراه نخ از داخل زنجیره و سپس از داخل حلقه روی قلاب عبور می دهیم.

اگر نخواهیم یک حلقه درست کنیم ،می توانیم میل قلاب بافی را داخل زنجیره دوم(منظور فاصله از میل قلاب بافی ) نماییم.

حال نخ را از پشت روی قلاب می اندازیم و از داخل زنجیره و حلقه روی میل بیرون می کشیم. تاخود یک دانه روی میل به وجود بیاورد

این کار را برای زنجیره بعدی تکرار می کنیم. بعد از چند بار زدن زنجیره مخفی مشاهده خواهید کرد که زنجیره مخفی خیلی شبیه به دانه زنجیر است که البته ذاتا یک دانه زنجیر است با این تفاوت که بازوی اتصال آن ، بیرون از زنجیره اصلی است و لذا به وضوح مشاهده می کنید که چرا از این تکنیک برای اتصال تکه های بافت به هم استفاده می کنیم و چرا نام زنجیره مخفی به آن داده اند.

 

 

 

 

 

 

گرد آوری و تنظیم: http://rangvarang.com