محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما !
محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما !

آشنایی با بیماری پوسيدگي نرم باكتريائي هویج:

 

 

هویج گیاهی علفی دوساله به نام علمی Daucus carato ssp sativus از تیره چتریان است. این گیاه در معرض انواع بیماریهای قارچی، باکتریایی، ویروسی قرار دارد. یکی از بیماریهای مهم هویج بیماری پوسیدگی نرم باکتریایی ناشی از Pectobacterium caratovorum است.باكتري هاي مولد پوسيدگي نرم، گونه هاي Pectobacterium و Dickeya ، ازبيمارگرهاي مهم گياهان هستند، كه انتشار جهاني دارند. دامنه ميزباني اين باكتري ها بسيار وسيع بوده و موجب لهيدگي بافت هاي گياهي مي گردند. بيماري هاي ناشي از اين باكتري ها به شكل پوسيدگي نرم، ساقه سياه، لهيدگي پياز گل ها و لكه برگي در ايران از ذرت، برنج، كانولا، چغندرقند، سيب زميني، موز، خرما، هويج، كلم، پياز، شلغم ، فلفل، فيلودندرون، پاندانوس، ديفن باخيا، سيكلامن، زنبق، آگلونما، دراسنا، گلايول، فيكوس، كاكتوس زينتي و گل جاليز گزارش شده اند. برخي از ارقام گياهان زراعي كشور نظير ذرت، سيب زميني و چغندرقند نسبت به اين باكتري ها متحمل شناخته شده اند.

هویج به خاطر ریشه آبدار و گوشتی به راحتی آلوده به بیماری پوسیدگی نرم باکتریائی می شود. بافتهاي پارانشيمي خيلي سريع مورد حمله باكتري قرار مي گيرند . ساير بافتها معمولاً بيشتر مقاوم هستند . سلولهاي مورد حمله آب سوخته مي شوند . تيغه مياني منهدم مي گردد و سلولهاي مضمحل شده به توده آبكي نرم لزج تبديل مي شوند .اپيدرم معمولاً متصل باقي مي ماند . بافتهاي پوسيده خاكستري تا قهوه اي به نظر مي رسند و بسته به ميكروارگانيسم ثانوي كه بافت را مورد حمله قرار دهد بوي بد ممكن است از بافت به مشام برسد . به نظر مي رسد كه فساد در طول محور وسط ريشه توسعه مي يابد اگر ريشه ها از وسط نصف شود ، يك خط مشخص مابين بافت سالم و بافت آلوده مشخص مي گردد .

قسمتي از بافت هويج كه مورد حمله باكتري قرار مي گيرد مورد حمله ساير باكتريها و قارچها نيز قرار مي گيرد. ریشه هویج بعد از کاشت و یا قبل از برداشت ممکن است توسط عوامل پوسیدگی نرم آلوده شوند.

در استان آذربایجان‏ شرقی که از مهمترین مناطق کشت هویح در ایران است بیماری پوسیدگی نرم باکتریایی از جمله بیماریهای مهم این محصول در این منطقه می‏ باشد.

 

 

عامل بيماري پوسيدگي نرم باكتريائي هویج:

باكتري به نام Pectobacterium carotovorum نسبتاً بزرگ‌‌‌‌، گرم منفي و داراي تاژكهاي بلند از نوع پريتريكوس (Peritrichous) مي باشد . جدایه های عامل بیماری در محیط کشت به خوبی بیماریزایی خود را حفظ می کند.

خاك از منابع مهم آلودگي اوليه براي هويج هاي انباري است. خاكهايي كه حاوي بقاياي گياهان آلوده سال قبل هستند از منابع مهم آلودگي به شمار مي روند.همچنین هویج هایی که در انبار در دمای بالا نگه داری می شوند بیشترین خسارت را می بینند.

 

 

کنترل بيماري پوسيدگي نرم باكتريائي هویج:

۱.دماي صفر درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي كمتر از ۹۰% سبب كاهش پوسیدگی نرم مي شود.

۲.نظر به اينكه عامل بيماري درهرجايي كه گياهان حساس كاشته شود وجود دارد بايد دقت شود در هنگام برداشت و حمل و نقل از زخمي شدن ريشه ها جلوگيري به عمل آيد.

۳.بعد از هویج باید ذرت ، غلات دانه ریز ، یونجه ، شبدر ، چغندر یا لوبیا را در تناوب به کار رود .

۴.اگر ريشه ها قبل از انبار يا انتقال شسته مي شوند، فرو بردن هويجها در محلول يك پانصدم هيپوكلريت سديم(۲.۲۵درصد ماده موثر) يا خشك كردن هويج در هواي گرم تحت فشار ضروري است.

۵.اتاقهاي انبار و جعبه ها بايد با فرمالدئيد يا سولفات مس ضد عفوني گردد.

۶.در خلال انبارداري درجه حرارت و رطوبت را بايد دقيقاً كنترل نمود.

 

 

 

گرد آوری و تنظیم: http://rangvarang.com